26 Sleepers for Sale

 
Sleepers (106 Units)
Single Axle Sleepers
ABSOLUTE
Sold for $7,500
Stock # 39032
Lot # 131
ABSOLUTE
Sold for $26,000
Stock # 38815
Lot # 144
Tandem Axle Cab Over Sleepers
AUCTION
Sold for $13,500
Stock # 38977
Lot # 151
ABSOLUTE
Sold for $5,750
Stock # 39221
Lot # 153
Tandem Axle Sleepers
AUCTION
Stock # 38879
Lot # 49
AUCTION
Sold for $32,500
Stock # 39057
Lot # 50
AUCTION
Sold for $32,500
Stock # 39058
Lot # 51
ABSOLUTE
Sold for $32,000
Stock # 39402
Lot # 52
ABSOLUTE
Sold for $32,000
Stock # 39403
Lot # 53
AUCTION
Stock # 38876
Lot # 54
AUCTION
Stock # 38877
Lot # 55
AUCTION
Stock # 38878
Lot # 56
AUCTION
Sold for $26,500
Stock # 38969
Lot # 57
AUCTION
Sold for $26,500
Stock # 38970
Lot # 58
AUCTION
Sold for $29,000
Stock # 39055
Lot # 59
AUCTION
Sold for $29,000
Stock # 39056
Lot # 60
AUCTION
Stock # 39169
Lot # 61
AUCTION
Stock # 39170
Lot # 62
AUCTION
Stock # 39171
Lot # 63
AUCTION
Stock # 39172
Lot # 64
AUCTION
Stock # 39173
Lot # 65
ABSOLUTE
Sold for $30,500
Stock # 39404
Lot # 67
ABSOLUTE
Sold for $26,000
Stock # 39405
Lot # 66
ABSOLUTE
Sold for $22,000
Stock # 39406
Lot # 73
ABSOLUTE
Sold for $26,000
Stock # 39407
Lot # 71
ABSOLUTE
Sold for $27,500
Stock # 39408
Lot # 70
ABSOLUTE
Sold for $27,500
Stock # 39409
Lot # 69
ABSOLUTE
Sold for $30,000
Stock # 39470
Lot # 68
ABSOLUTE
Sold for $24,500
Stock # 39493
Lot # 72
ABSOLUTE
Sold for $23,000
Stock # 38663
Lot # 75
ABSOLUTE
Sold for $32,000
Stock # 38664
Lot # 74
AUCTION
Sold for $25,000
Stock # 38681
Lot # 76
AUCTION
Stock # 38873
Lot # 81
AUCTION
Stock # 38874
Lot # 80
AUCTION
Stock # 38875
Lot # 79
ABSOLUTE
Sold for $24,500
Stock # 39195
Lot # 82
AUCTION
Stock # 39373
Lot # 78
ABSOLUTE
Sold for $18,500
Stock # 39410
Lot # 77
AUCTION
Sold for $10,000
Stock # 38630
Lot # 84
AUCTION
Stock # 38712
Lot # 85
AUCTION
Sold for $18,000
Stock # 39104
Lot # 83
ABSOLUTE
Sold for $20,000
Stock # 38617
Lot # 86
AUCTION
Stock # 38610
Lot # 253
AUCTION
Sold for $7,500
Stock # 38611
Lot # 261
AUCTION
Sold for $13,500
Stock # 39123
Lot # 87
AUCTION
Sold for $12,000
Stock # 39360
Lot # 88
AUCTION
Stock # 39479
Lot # 89
ABSOLUTE
Sold for $17,000
Stock # 39277
Lot # 90
AUCTION
Stock # 39339
Lot # 91
AUCTION
Stock # 38558
Lot # 108
AUCTION
Stock # 38612
Lot # 263
AUCTION
Sold for $10,000
Stock # 38615
Lot # 96
AUCTION
Sold for $6,500
Stock # 38697
Lot # 95
AUCTION
Sold for $19,500
Stock # 38810
Lot # 92
AUCTION
Sold for $18,700
Stock # 38811
Lot # 93
ABSOLUTE
Sold for $9,000
Stock # 38823
Lot # 94
AUCTION
Sold for $5,500
Stock # 39400
Lot # 97
AUCTION
Sold for $6,500
Stock # 39525
Lot # 112
ABSOLUTE
Sold for $9,000
Stock # 39080
Lot # 98
ABSOLUTE
Sold for $7,500
Stock # 38580
Lot # 107
ABSOLUTE
Sold for $4,250
Stock # 38581
Lot # 109
AUCTION
Sold for $7,500
Stock # 38625
Lot # 104
ABSOLUTE
Sold for $7,500
Stock # 38661
Lot # 111
ABSOLUTE
Sold for $5,000
Stock # 38668
Lot # 106
ABSOLUTE
Sold for $34,000
Stock # 38938
Lot # 100
ABSOLUTE
Sold for $38,000
Stock # 38939
Lot # 99
ABSOLUTE
Sold for $5,500
Stock # 39021
Lot # 105
ABSOLUTE
Sold for $7,000
Stock # 39315
Lot # 103
ABSOLUTE
Sold for $8,500
Stock # 39316
Lot # 101
ABSOLUTE
Sold for $7,500
Stock # 39317
Lot # 102
AUCTION
Sold for $7,500
Stock # 39528
Lot # 110
AUCTION
Sold for $8,500
Stock # 38573
Lot # 115
ABSOLUTE
Sold for $8,000
Stock # 38676
Lot # 117
AUCTION
Stock # 38826
Lot # 118
AUCTION
Sold for $7,500
Stock # 38953
Lot # 114
AUCTION
Sold for $6,000
Stock # 39387
Lot # 113
AUCTION
Stock # 38584
Lot # 128
ABSOLUTE
Sold for $3,000
Stock # 38658
Lot # 126
ABSOLUTE
Sold for $15,000
Stock # 38659
Lot # 124
ABSOLUTE
Sold for $12,500
Stock # 38674
Lot # 123
ABSOLUTE
Sold for $5,000
Stock # 38675
Lot # 127
AUCTION
Stock # 38708
Lot # 125
AUCTION
Sold for $12,000
Stock # 39127
Lot # 122
AUCTION
Stock # 39332
Lot # 121
ABSOLUTE
Sold for $12,000
Stock # 38655
Lot # 129
ABSOLUTE
Sold for $12,000
Stock # 38656
Lot # 132
ABSOLUTE
Sold for $6,000
Stock # 39137
Lot # 137
ABSOLUTE
Sold for $7,000
Stock # 39138
Lot # 135
ABSOLUTE
Sold for $6,000
Stock # 39139
Lot # 136
ABSOLUTE
Sold for $7,500
Stock # 39140
Lot # 133
ABSOLUTE
Sold for $6,000
Stock # 39141
Lot # 138
ABSOLUTE
Sold for $7,000
Stock # 39142
Lot # 134
ABSOLUTE
Sold for $6,000
Stock # 39346
Lot # 130
AUCTION
Sold for $16,000
Stock # 38574
Lot # 116
ABSOLUTE
Sold for $5,500
Stock # 39135
Lot # 139
ABSOLUTE
Sold for $1,750
Stock # 39136
Lot # 254
AUCTION
Sold for $5,500
Stock # 38698
Lot # 140
AUCTION
Sold for $18,750
Stock # 39000
Lot # 142
ABSOLUTE
Sold for $6,000
Stock # 39297
Lot # 143
AUCTION
Stock # 39526
Lot # 152
AUCTION
Sold for $35,000
Stock # 39314
Lot # 145
ABSOLUTE
Sold for $9,000
Stock # 38673
Lot # 146
AUCTION
Stock # 38946
Lot # 147
AUCTION
Stock # 38565
Lot # 149
AUCTION
Sold for $13,000
Stock # 39025
Lot # 148
AUCTION
Sold for $8,500
Stock # 38717
Lot # 150